ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ ! ໂປຣແກມລາງ
ວັນຜູ້ຂັບຂີ່ເປັນເດືອນ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດໄຣເດີ້ ຂອງພວກເຮົາເພື່ອລຸ້ນຮັບບັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ສິນຄ້າມີຈຳນວນຈຳກັດ!

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດ Click here