Collection: ການປ່ຽນແທນອຸປະກອນ

ເພຶ່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານ ໃນຊ່ວງເວລາການຈັດສົ່ງ 
ພວກເຮົາມີກະເປົາສົ່ງອາຫານໃໝ່ໃຫ້ທ່ານ ຟຣີ !​
ທ່ານໃດ | *ເງື່ອນໄຂສຳລັບການແລກປ່ຽນ | 01 - 28/2/2023:
 • ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ພາຍໃນ 30 ມື້ / Active riders in the last 30 days
 • ໄຣເດີ້ທີ່ສົ່ງສຳເລັດ 2000 ອໍເດີ້ຂື້ນໄປ ແລະມີອາຍຸການເຮັດວຽກ 6 ເດືອນຂື້ນໄປ / Completed > 2000 orders aging 6 months and above
 • ໄຣເດີ້ທີ່ຄາດຂະເນວ່າຈະສົ່ງອໍເດີ້ສຳເລັດ 2000 ອໍເດີ້ ແລະ ຈະມີອາຍຸການເຮັດວຽກຄົບ 6 ເດືອນ ພາຍໃນໄຕມາດທີ່ 4 / Forecast Riders which will reach 2000 deliveries and 6 months tenure within Q4
 • ບໍ່ໄດ້ຮັບການແລກປ່ຽນໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ທີ່ຜ່ານມາ / No equipment replaced in the last 6 months

ປ່ຽນແນວໃດ | ຂັ້ນຕອນການແລກປ່ຽນກະເປົາ

 • ເຂົ້າມາແລກປ່ຽນກະເປົາດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ
 • ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜ່ານທາງແອ໊ບເຮັດວຽກ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມການແຈ້ງເຕືອນຂອງທ່ານ)
 • ແຈ້ງໄຣເດີ້ໄອດີຂອງທ່ານ

ຖ້າບໍ່ໄດ້ສິດຮັບອຸປະກອນຟຣີ ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Rider Support ຫຼື 030 5052356  ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ພວກເຮົາຈະແນະນຳຂັ້ນຕອນທັດໄປ.
 

*ທາງເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທິທັ້ງໝົດໃນການປ່ຽນແປງເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນກະເປົາຟຣີໂດຍຈະອີງຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄຣເດິໃນທຸກໆໄຕມາດ. 
2 products
 • Motorbike backpack - Replacement
  Regular price
  ₭0.00
  Sale price
  ₭0.00
  Regular price
  ₭299,000.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Rider jacket - Replacement
  Regular price
  ₭0.00
  Sale price
  ₭0.00
  Regular price
  ₭199,000.00
  Unit price
  per 
  Sold out
Liquid error (layout/theme line 209): Could not find asset snippets/smile-points-products-dropdown.liquid