ພວກເຮົາຂອບໃຈສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ !

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແຫ່າງຄວາມຮັກ ຟູດແພນດ້າຂໍຖືກໂອກາດນີ້ແທນຄຳຂອບໃຈມອບອຸປະກອນການເຮັດໃໝ່ ຟຣີ ໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ເພຶ່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານ ໃນຊ່ວງເວລາການຈັດສົ່ງ. 

ເງື່ອນໄຂການຮັບອຸປະກອນ ຟຣີ ! | 25 - 26 ກຸມພາ 2022

  • ໄຣເດີ້ທີ່ມີອາຍຸການເຮັດວຽກ 12 ເດືອນ ຂື້ນໄປ
  • ໄຣເດີ້ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກໃນເວລາ 30 ວັນ

ຂັ້ນຕອນການຮັບອຸປະກອນ

  • ເຂົ້າມາຮັບກະເປົາຕາມສະຖານທີ່ ທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ຈັດຕຽມໃຫ້ 
  • ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜ່ານທາງແອ໊ບເຮັດວຽກ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມການແຈ້ງເຕືອນຂອງທ່ານ)

ຖ້າບໍ່ໄດ້ສິດຮັບອຸປະກອນຟຣີ ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Rider Support ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມ ແລະ ພວກເຮົາຈະແນະນຳຂັ້ນຕອນທັດໄປ.

*ທາງເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທິທັ້ງໝົດໃນການປ່ຽນແປງເງືອນໄຂຂອງຮັບອຸປະກອນການເຮັດຟຣີໂດຍຈະອີງຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄຣເດິໃນທຸກໆໄຕມາດ.

Liquid error: Could not find asset snippets/smile-points-products-dropdown.liquid